Historia I Origins
Zarząd I Board
Kontakt I Contact
Szkoły I Schools
OBECNY ZARZĄD MACIERZY
Przewodniczaca Marysia Nowak
V/Przewodniczaca Ania Kryj
Sekretarz Elzbieta Cesarski
Skarbnik Joanna Fenik
Czlonkowie Zarzadu Siostra Agnieszka Misiak, Marzena Stankiewicz
Public Officer Elzbieta Cesarski
   
 
 
 
 
 
 


 

 
 


 


 

 

 
 
 
 
© Copyright 2004 Polish Educational Society in NSW Inc